Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

MauZfactory 01-04-2023

MauZfactory is onderdeel van ‘vanmauz’ en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder kvknummer: 81480652 met btwnr: NL003574172B53.

MauZfactory is een online webshop in (handgemaakte) sieraden, tassen en accessoires, die via www.mauzfactory.com bekeken en besteld kunnen worden.

Artikel 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1.1 Op bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website www.MauZfactory.com, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Op verzoek mailen we je een digitaal exemplaar van de Algemene Voorwaarden.
1.2 Het accepteren van een bestelling vindt plaats onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. De bestelling en overeenkomst
Via www.mauzfactory.com kun je onze producten bestellen door middel van een (goedgekeurd) inkoopaccount. Alle gegevens die wij nodig hebben om je bestelling te verifiëren en verwerken, moet je volledig en naar waarheid invullen.

Artikel 3. Prijzen
3.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro`s, exclusief BTW. Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs inclusief verzendkosten en inclusief 21% btw via onze website weergegeven.
3.2 De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland bedragen € 6,95 exclusief btw. Voor zendingen naar andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het betreffende land.
3.3 MauZfactory kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn. Bijvoorbeeld als gevolg van zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 4. Betalingen
4.1 Betaling vindt plaats op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling vindt altijd geheel plaats, vooraf verzending. Betaling is mogelijk door:
- iDEAL: op onze site kun je op een veilige manier via iDEAL elektronisch de betaling van je bestelling regelen.
- Vooruitbetaling: in geval van betaling vooruit middels een overboeking per bank moet je betaling volledig binnen zeven (7) dagen na orderdatum door ons zijn ontvangen. Betaling onder vermelding van het ordernummer op IBAN: NL24 KNAB0604919700 tnv vanMauZ. Als de betaling ontvangen is, word je bestelling verzonden.
4.2 De klant geeft MauZfactory toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.
4.3 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van onze bankrekening.

Artikel 5. Levering
5.1 MauZfactory streeft ernaar om bestellingen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Echter, de opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn geeft je geen recht op schadevergoeding.
5.2 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.
5.3 Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 5 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
5.4 De vervoerder van je bestelling is PostNL, verzending op een andere wijze is niet mogelijk. De verzending van je bestelling is in handen van PostNL en vindt plaats onder volledige verantwoordelijkheid van het verzendbedrijf. Voor beschadiging, vermissing of andere problemen tijdens de verzending neem je contact met ons op via email: info@mauzfactory.com. Je bestelling afhalen is niet mogelijk.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan MauZfactory verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 7. Ruilen van artikelen
Je bestelling retourneren is geen probleem. Je moet je hiervoor wel aan de volgende regels houden:
7.1 Alleen producten die bij MauZfactory zijn gekocht kunnen geretourneerd worden.
7.2 Om een retour aan te vragen stuur je ons een e-mail met retourverzoek voorzien van ordernummer naar info@mauzfactory.com. Stuur geen artikelen retour zolang je geen bevestiging hebt ontvangen. Retourzendingen zonder onze bevestiging worden niet geaccepteerd.
7.3 Gedurende de 7 dagen na ontvangst van je bestelling kunt je je bestelling opgeven voor retour.
Na ontvangst van een retourbevestiging, moet je de producten binnen 7 dagen onbeschadigd in de originele verpakking terug te sturen. Vermeld hierbij je (bedrijfs)naam, ordernummer en IBAN. Na aanmelding van je retour ontvang je per e-mail informatie over de te volgen procedure (bijv. verpakken en de wijze van retourneren met retourformulier).
7.4 De artikelen moeten nog in originele staat van verzending zijn, voorzien zijn van aangehechte labels en/of in originele verpakking voldoende gefrankeerd worden teruggezonden met ingevuld retourformulier.
7.5 De kosten en het verzendrisico die de retourzending met zich meedragen zijn voor rekening van de klant.
7.6 In geval van het retourneren van artikelen, ontvang je het betaalde bedrag van die producten, exclusief eventuele verzendkosten, binnen 14 werkdagen na ontvangst van de geretourneerde artikelen op je bankrekening.

Artikel 8. Klachten
8.1 Aangeboden artikelen worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden.
8.2 Wij doen er alles aan om een goed product te leveren. Na ontvangst van je bestelling moet je de geleverde artikelen zo snel mogelijk inspecteren en daarbij gebleken gebreken per omgaande via e-mail aan ons melden. Als een artikel niet geleverd is conform je bestelling moet je dit via e-mail per omgaande aan ons te melden.
8.3 Bij klachten over onze producten, service of ontevredenheid over bepaalde zaken kunt u zich wenden tot info@mauzfactory.com. Wanneer je klacht een specifieke bestelling betreft, vermeld dan ook ordernummer.

Artikel 9. Garantie op de artikelen van MauZfactory
9.1 Gedurende een termijn van 4 weken na aankoopdatum geeft MauZfactory volledige garantie op materiaal en arbeidsloon.
9.2 Gebreken aan een product die aantoonbaar op een materiaal- en/of productiefout terug te voeren zijn, worden kosteloos hersteld, indien de gebreken onmiddellijk na constatering worden gemeld.
9.3 Direct na constatering van een gebrek aan een product stuur je een e-mail naar info@MauZfactory.com onder vermelding van:
- ordernummer;
- een zo volledig mogelijke beschrijving met foto van het gebrek aan een product.
Na aanmelding ontvang je per e-mail informatie over de te volgen procedure (bijv. verpakken en de wijze van retourneren met retourformulier).
9.4 Geen aanspraak op garantie bestaat indien de gebreken aan het product terug te voeren zijn op onjuist gebruik, normale gebruiksslijtage, vlekken veroorzaakt door parfum, waterschade/lakbeschadiging van (houten) kralen door (regen) water, producten die afgeven nadat zij in contact zijn gekomen met vocht. Wij wijzen je er nadrukkelijk op dat de producten niet zijn gemaakt van een edelmetaal zoals goud of zilver en kunnen verkleuren nadat zij in contact zijn gekomen met water. Dit valt niet onder de garantie.
9.5 Mochten er tijdens het dragen van de sieraden van MauZfactory allergische reacties ontstaan, kan MauZfactory hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.
9.6 Onze tassen zijn gemaakt van restanten leer. Het kan dus voorkomen dat een tas vlekjes of kleurverschil heeft. Haartjes van het harige leer kunnen loslaten.
9.7 MauZfactory kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van de producten.
9.8 Garantiegevallen leiden niet tot een verlenging van de garantietermijn en vormen evenmin het begin van een nieuwe garantietermijn.

Artikel 10. Annulering van je bestelling
Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen 24 uur nadat je de bestelling hebt geplaatst, worden geannuleerd. Stuur dan een e-mail naar info@MauZfactory.com. Je orderannulering wordt per e-mail bevestigd. Als je de geannuleerde bestelling al hebt betaald, betalen wij het betaalde bedrag uiterlijk binnen 14 dagen terug.

Artikel 11. Overmacht
11.1 MauZfactory heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering vanje bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zonder dat MauZfactory gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan MauZfactory kan worden toegerekend, omdat die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 12. Aanmelden reseller
Resellers die door MauZfactory worden goedgekeurd, worden op dat moment exclusief goed gekeurd voor de op dat moment geldende aanvraag. Mocht de reseller besluiten om via een ander/extra verkoopkanaal ook onze producten aan te gaan bieden, anders dan het bij de aanvraag geldende verkoopkanaal/adres, zal hier eerst toestemming voor verleend moeten worden door MauZfactory. MauZfactory selecteert haar verkooppunten zorgvuldig en behoudt het recht wholesale aanvragen te weigeren of bestaande resellers niet meer toe te laten.

Artikel 13. Afspraken reseller
13.1 De producten uit deze wholesale webshop zijn alleen voor wederverkoop, dus niet voor eigen gebruik.
13.2 Producten mogen op de website die bij de winkel hoort geplaatst worden met een duidelijke vermelding van vanMauZ.
13.3 Als reseller kunt u gebruik maken van het fotomateriaal op de website ter promotie van de onze producten. Bij promotie via Social media dient u vanMauZ te noemen in uw bericht.
13.4 De verkoopprijs dient gelijk (of hoger) te zijn aan de adviesverkoopprijs ofwel de consumentenprijs op vanmauz.nl, tenzij anders overeengekomen.
13.5 Minimale afname per order is €50,- exclusief btw.

Artikel 14. Privacy
Wij verstrekken je gegevens niet aan derden zonder jouw expliciete toestemming. Als je niet langer betrokken wil worden bij marketingacties van MauZfactory, waaronder nieuwsbrieven en aanbiedingen, dan kunt een verzoek per e-mail richten aan info@mauzfactory.com

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16. Overige bepalingen
Het is verboden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MauZfactory, tekst- of beeldmateriaal over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken.

Algemene Voorwaarden van:
MauZfactory
E-mail: info@MauZfactory.com
Website: www.MauZfactory.com
Kamer van Koophandel: 81480652
BTW-nummer: NL003574172B53
IBAN: NL24 KNAB0604919700

Heb je na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen en/of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar info@MauZfactory.com.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2016 - 2023 MauZfactory | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel